Tips 2 - Körkort och vikter


Vilka vikter och fordonskombinationer är lagliga?

En av de frågor som vi oftast får handlar om hur mycket får jag lasta i ett visst släp

ihop med en viss bil. Här finns det en del saker att tänka på för att man inte ska göra

fel. Vi ska försöka att reda ut vad som gäller. Vi ger oss dock inte in i de få specialregler

som finns, utan vi nöjer oss med att förklara de vanligaste frågorna.


Du kan alltid fråga oss om råd för få en optimal viktkombination! Vi kan även hjälpa

dig att ändra totalvikten på din transport.I Sverige har man möjlighet att ha tre olika körkort för en vanlig personbil:

B = Vanligt bilkörkort. Man får dra släpvagn, men summan av bilens- och släpets

totalvikt inte får överstiga 3500 kg


B96/B+/Utökad B = Ett körkort där summan av bilens- och släpets totalvikt inte får

överstiga 4250 kg


BE = Ett körkort med en större frihet. Nu handlar det bara om att släpets faktiska vikt inte får överstiga bilens maxlast för släp.


Redan nu kanske någon pustar och känner att vi krånglar till det, men ge inte upp.


Har du ett B eller B96 körkort så behöver du först ta reda på bilens OCH släpets totalvikt. Lägg ihop dessa två vikter och summan du får avgör om du får köra släpet eller inte. Om OK så gå då vidare till raderna som följer. 
För att sedan ta reda på hur mycket du får lasta i släpet tänk då så här:

Lastvikt = Släpets totalvikt - Släpets tjänsteviktHar du ett BE-körkort behöver du hålla koll på:

- Hur tung släpvagn får min bil max dra? 

- Vilken totalvikt har släpet?

- Vilken egenvikt (tjänstevikt) har släpvagnen?

Om vi antar att du har en bil som max får dra 2000 kg. Totalvikten på släpet är på 2100 kg och tjänstevikten (släpets egen vikt när det är tomt) är på 900 kg. I detta exempel bryr vi oss inte om släpets totalvikt då bilen är en begränsning med sina 2000 kg.. Exemplet blir:

2000 kg (bilens maxlast) - 900 kg (släpets tjänstevikt) = 1100 kg i lastvikt.

Om släpets totalvikt är lägre än bilens maximala dragvikt är det släpets totalvikt som styr hur tungt man får lasta.


Du måste alltid ta hänsyn till vad dragbilen max får lov att dra, då detta värde inte får lov att överstigas i några fall. Transportstyrelsen har gjort en liten "lathund" som hjälper dig att kontrollera om din

bil och släp är lagliga. Klicka på bilden till höger så kommer du till Transportstyrelsens
Släpvagnskalkylator.


Ovan information är egna tolkningar av regelverket. Vid tveksamhet råder vi läsaren att besöka våra källor: Transportyrelsen, Vägverket och Körkortslagen SFS 2015:791.

Hur farligt är det med överlast?
I bästa fall blir det bara böter och ev indraget körkort om polisen ber att få kontrollera vikten på din fordonskombination.
I sämsta fall kan överlast vara grundorsaken till en olycka. En fellastad fordonskombination är inte dimensionerad för att klara t ex en plötslig undanmanöver. Den blir mer sladdbenägen och svårare att manövrera vid en hård inbromsning.


Vad man oftast glömmer är att i händelse av en olycka kan försäkringsbolaget vägra lämna ersättning för annat än trafik-försäkringen. Om man har överlastat, så kan även ersättningen för trafikförsäkringen minska. Riktigt tråkigt om det visar sig att man inte får ut en krona vid en olycka. Ännu tråkigare om man har bil och släp på avbetalning och måste fortsätta betala av i flera år. På det sättet kan ekonomin fullständigt havereras. En person som åker fast med övervikt (olovlig körning) får detta med sig i belastningsregistret, något som kan vara negativt när man t ex söker jobb.


Från 1/1-2021 gäller nya regler kring överlast.

Med de nya reglerna ska överlast beräknas utifrån ett fordons totalvikt, dvs fordonet, föraren och lasten istället för maximivikten.

Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent.

Kör försiktigt!

Telefon
070-757 13 87


E-post

info@myrmans.se

Adress

Veckholm Basta 21

745 99 ENKÖPING