Tips 3 - Kvalitet


Kan man jämföra kvalitet? Vad är kvalitet för mig?

Vad är kvalitet? Fråga 10 personer och du kommer troligen att få tillbaka 10 helt olika svar. Om man söker på Wikipedia får man följande svar:


 • Pålitlighet
 • Driftsäkerhet; hur många fel det blir vid användningen, och hur allvarliga felen är
 • Prestanda, exempelvis livslängd
 • Säkerhet; Att varan inte skadar användaren, andra eller andra saker
 • Lämplighet för användningsområdet.
 • Servicevänlighet/underhållsbehov; Lättheten att upptäcka och åtgärda fel
 • Uppfyllelse av avtal (leverans i tid, snabb reparation etc).
 • Miljöpåverkan; Inverkan på miljön både vid hela livscykeln, tillverkning, användning och avveckling - från vaggan till graven.
 • Skillnader (för- och nackdelar) gentemot konkurrerande produkter.
 • Kostnad (både inköp, drift och avveckling).
 • Utseende.


Kvalitet är helt enkelt ett samlingsbegrepp som täcker in många olika punkter. Att köpa en hästtrailer med bra kvalitet innefattar väldigt mycket. 

Att köpa en hästtransport till ett lågt pris som du sedan måste reparera och inte kan lita på när t ex hästen måste till veterinären är troligtvis en vagn med låg kvalitet. Många väljer nog att helst betala lite mer, men köper då troligtvis en vagn med en högre kvalitet då t ex livslängden blir längre och då blir inte vagnen dyrare när den kan användas längre. 


Fundera gärna själv en stund på punkterna ovan och du har säkert exempel på inköp där produkten eller säljaren har brustit.


För oss är kvalitet oerhört viktigt. Vi valde Ifor Williams för att de har produkter som passar väl in i hela vårt kvalitetsarbete. Kombinationen av oss och Ifor Williams ska få dig att känna en nöjdhet med var och en av punkterna ovan. Kvalitet lönar sig alltid - och på köpet slipper man strul och krångel

Telefon
070-757 13 87


E-post

info@myrmans.se

Adress

Veckholm Basta 21

745 99 ENKÖPING