Gårdens storlek gör att vi i dagsläget kan erbjuda inackorderingsplatser. Vi har boxplatser och även lösdriftsplatser. Vintern 2019/2020 har vi en stoflock som går ute dygnet runt och myser. Vi har även inhyrda hästar i stallet ihop med våra egna.

 

Vi hanterar hästarna dagligen och visiterar dem för att upptäcka ev sår eller dyl. I lösdriftshagen finns det även ett upphalmat lösdriftsstall på 36 kvm

 

Inackorderingarna får nyttja träningsbanor, spolspilta och den uppvärmda sadelkammaren med toalett och pentry.

 

Hör gärna av er om ni är intresserade av plats. 

 

Som inackordering i stallet har man en helg i månaden och då gör man:

- Morgonfodring

- Utsläpp inkl fylla lunch-hö i hagen (lunchautomatik)

- Kolla vattnet i hagen

- Intag och mellisfodring

- Kvällsfodring

- Sopa stallet

Inackordering